Comunicació

Musicoteràpia y Comunicació Alternativa Augmentativa

La musicoteràpia no és solament música: és so, silenci, mirades, respiració, moviments, somriures, escolta. És compartir un moment d’expressió lliure en què musicoterapeuta i persona o grup de persones comuniquen utilitzant un codi diferent: el llenguatge no verbal.

Quin és la música millor per a tu? Una resposta des de la musicoteràpia

Moltes persones em pregunten sovint quin és la música que utilitzo durant les sessions,  imaginant que potser, en ser musicoterapeuta, jo sàpiga tocar una música que té  característiques especials, “màgica”, capaç de produir efectes inesperats, o que jo  posseeixi un cd amb uns “sons sanadors” …Altres vegades em demanen consells sobre  quin és la música

Música y comunicació. Part II: de la música a la musicoteràpia

La música i la comunicació són l’eix de la musicoterapia. Entre els recursos que utilitza, estan els paràmetres musicals (melodia, harmonia i ritme), i del so (altura, durada, intensitat i timbre,) per obrir canals de comunicació amb les persones, i establir un contacte que va més enllà de la simple comunicació verbal. Per això utilitza

Música y comunicació. Part I: com va començar tot

La utilització de la música com a mitjà de comunicació va començar en èpoques molt remotes, i es va desenvolupar juntament amb l’evolució de l’ésser humà al llarg dels segles, adaptant-se a les diferents situacions soci-culturals de cada país i al seu moment històric.